Stressveileder – online coachutdannelse

Efter avslutad utbildning till Friskvårdsmassör har du djupa kunskaper i den svenska klassiska massagen. Du kan ge både förebyggande och friskvårdande massage, en behaglig hel- och delkroppsmassage, ansiktsmassage, taktil behandling, och har ett mjukt och inkännande sätt att behandla triggerpunkter.

Har du några frågor?
Starta Chatt

En online Coach-utdannelse

 

Ønsker du å gi individer kunnskap og ferdigheter til å forandre sine egne liv ved økt stresstoleranse og mestring? Ønsker du å veilede andre i mental trening?

En halv million nordmenn opplever utmattelse en til flere dager i uken. Flere enn det plages hver måned av hodepine eller nakke- og skuldersmerter. Over en og en halv million nordmenn uttrykker at det er høyt tempo og høye krav på jobben.

 

Disse menneskene kan du hjelpe!

Det blir stadig mer vanlig at folk går rundt med dårlig mestringsfølelse og en følelse av å ikke ha kontroll over eget liv. Ofte handler det om følelsesmessige utfall, dårlig samvittighet og en følelse av utilstrekkelighet. Noen beskriver det som en vond klump i magen eller trykk i brystet. Ofte forklares årsaken til ubehaget med STRESS eller URO.

Terapeuter eller behandlere forteller at stress og uro ofte er årsaken til at hodepine og kroppsplager forverres, blodtrykk forhøyes, fordøyelsen stopper opp og at konsentrasjon, innlæring og søvnkvalitet er dårlig. Mange terapeuter opplever utilstrekkelighet og frustrasjon i mangel på verktøy for å kunne hjelpe og påvirke årsaken til mange muskel- og skjelettplager.

Stress er et ord som benyttes for å beskrive en situasjon hvor kroppen din på en eller annen måte må tilpasse seg, eller tror at den må tilpasse seg.

Ved å tilpasse seg, forandres enkelte funksjoner eller aktiviteter, for å gjøre kroppen i stand til å møte den nye situasjonen.

Positive situasjoner kan også kreve at kroppen tilpasser seg. Da er også dette en type stress. En frisk kropp er normalt sett i stand til å tåle stor belastning. Erfaringsmessig er det ikke alltid graden av stress som er problemet, men tidsaspektet og over hvor lang tid stress-situasjonen vedvarer.

Noen opplever en forbedret hverdag ved hjelp av bedre planlegging og hvordan man prioriterer bruken av egen tid.

Erfaring viser at det ikke alltid er mulig å planlegge seg bort fra hverdagsstress. Ofte skjer det uforutsette ting, krav om deltakelse på arbeidet forandres, friksjoner i forhold kommer og går, økonomiske utfordringer og mange andre faktorer som man ikke så lett kan styre eller planlegge. Bare én tanke eller forventning kan igangsette en rekke reaksjoner.

Ved å tilpasse vår adferd i situasjoner som utløser stress, kan vi redusere stress- eller fryktresponser. Det kan være teknikker og strategier som f eks eksponeringomprogrammering eller ulike mestrings- og toleransestrategier.

Vi presenterer utvalgte coaching-verktøy til hjelp i veiledningen. Ved opplevelsen av å drive rundt uten en klar retning kan enkelte øvelser gi hjelp til å sortere ting i eget liv.

Bevisst eller ubevisst stress? Hvordan kan vi hjelpe andre med å finne ut hva som gir stress? Hvordan kan du som coach på best mulig måte bistå andre i en forandringsfase?

Utdannelsen omfatter 10 nettbaserte samlinger fordelt over 5 måneder (mars-august 2021) hvor du vil:

* Lære å benytte moderne nevro-vitenskap for forståelse for stress.

* Kunne øke individers robusthet for hverdagsstress som påvirker tankebaner og adferd.

* Beherske 12 av de fremste mentale og fysiske trenings-strategier for økt stresstoleranse ved større forståelse, kontroll og følelse av mestring, forandre opplevelse og reaksjonene på stress.

* Bli kjent med ulike kognitive faktorer for innlæring og forandring.

* Oppleve økt selvinnsikt og forandringsevne.

* Ha forståelse for hva som kan trigge følelser i kommunikasjon.

* Lære å benytte målrettet kommunikasjon.

* Benytte redskaper for å avdekke ukjente stress-faktorer.

* Få effektive redskaper å navigere etter, rettet mot forandring.

Målgruppe

Enkeltindivider, privat eller fra organisasjoner.
Terapeuter som ønsker bedre forståelse og mulighet til å veilede andre til økt stresstoleranse.

Forkunnskaper

Gode norskkunnskaper og over 18 år.

Mål med utdanningen

Gi enkeltindivider kunnskap og ferdigheter til å forandre eget og andres liv ved økt stresstoleranse og mestring.

Du som deltaker skal;

* på en enkel måte kunne forklare den tredelte hjerne-modellen

* vite forskjellen på hvordan øvelser med kognitiv- eller adferds-fokus når økt stresstoleranse

* kjenne og benytte 12 ulike strategier for å påvirke stressresponser

* kjenne til kognitive faktorer for bedret innlæring, som øker forandringsevnen, benyttet på en coachende og veiledende måte

* forståelse for følelsestriggere i kommunikasjon med andre

* erfaring med å konstruere og benytte påvirkende informative fortellinger

* med riktig verktøy, kunne hjelpe andre å oppdage ukjente årsaker til stress

Opplegg

Live Zoom-klasserom.
Kurset består av 10 online-samlinger, fordelt på 5 måneder med undervisning annenhver uke.
4-6 timer undervisning per gang.
25-30 timer egenstudier og oppgaveløsning.

Individuell oppfølging og innleveringer.

Opptak av zoom-undervisning tilgjengelig mellom samlingene.

Diplom:

Diplomert Stressveileder ved Axelsons Institute oppnås etter fullført og godkjent kurs.

Kursleder:

Niclas Skärström, Osteopat DO, Veileder & Coach
Niclas er utdannet massør, massasjeterapeut og osteopat. Han har 25 års erfaring med undervisning og klinikk og har omfattende faglig fordyping innen funksjonell nevrologi. Kunnskap som benyttes ved behandling, rehabilitering og coaching.

Fra8900 kroner i måneden
Pris 8 900 ,-
Neste start

Hei! Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål om våre utdannelser og kurs. Start chatten ved å trykke på «start chat» eller ring oss på 

23 10 36 20 (9-12)

Start Chat