MBSR – Mindfulness-Basert Stressreduksjon

Efter avslutad utbildning till Friskvårdsmassör har du djupa kunskaper i den svenska klassiska massagen. Du kan ge både förebyggande och friskvårdande massage, en behaglig hel- och delkroppsmassage, ansiktsmassage, taktil behandling, och har ett mjukt och inkännande sätt att behandla triggerpunkter.

Har du några frågor?
Starta Chatt

Vil du ha ha mer letthet og glede i hverdagen, bedre konsentrasjon, mer kreativitet og bedre relasjoner samt bli mer bevisst dine handlinger så du kan foreta andre valg?

MBSR er mindfulness-basert stressreduksjon – et 8-ukers kurs hvor du gjennom meditasjonstrening, yoga og kroppsbevissthets-trening utforsker dine tankemønstre, følelser og handling for gode relasjoner og valg i hverdagen.

Hva er Mindfulness?
Mindfulness i hverdagen er en god utfordring og praksis. Det er en måte å være på, å se, å utnytte hele menneskehetens rekkevidde – noe som ofte sees hos lekne barn som fullt ut opplever livet her og nå.

Mindfulness beskrives av Jon Kabat-Zinn (1994) «som å være oppmerksom på en spesiell måte: med vilje, i øyeblikket og ikke-dømmende» (s.4).  Holdnings-fundamentene for mindfulness-praksis inkluderer ikke-dømme, tålmodighet, begynners sinn, tillit, ikke-streve, aksept og gi slipp.

Gjennom å praktisere mindfulness, kan vi bli mer bevisste på tankene, følelsene og kropps-opplevelsene våre i øyeblikket. Dette observerende, ikke-reaktive perspektivet lar deg bevisst svare med klarhet og fokus, i stedet for å reagere ut fra et vane mønster. Det åpner for muligheten for å jobbe mer klokt med vansker i livet, og velge hva som er nærende for oss selv og andre.

MBSR program
I løpet av 8 uker møtes vi til 3 timers kveldssamling én gang i uken samt en hel dags økt – totalt ni økter. 
Programmet inkluderer mindfulness meditasjonstrening og praksis, yoga og kroppsbevissthets trening, utforskning av tankemønster, følelse og handling, korte forelesninger og gruppediskusjoner, individuell tilbakemelding og støtte samt at du starter å øve daglig ved å bruke lydfiler og kursbok.

Gjennom hele kurset får du tilbud om en systematisk trening i oppmerksomhet – å bli kjent med den som er observant, har en aksepterende og medfølende holdning til tankene, følelsesmessige tilstander, kroppsfølelse og impulser. De grunnleggende formelle mindfulness-praksisene som er undervist, inkluderer en kroppsskanning, sittemeditasjon med konsentrasjonsfokus på pusten, oppmerksom Yoga og sittemeditasjon som utvider fokuset til valgfri bevissthet.

Hvem passer kurset for?
Mindfulness-trening er nyttig for de fleste – uansett bakgrunn, alder, interesser og trivselsnivå.
Vi velger ofte selv å starte med mindfulness-trening men noen kan få henvisning av sine leger eller psykologer på bakgrunn av fysiske og emosjonelle belastninger i livet. Mange av de som melder seg på, ønsker mer letthet og glede i livet. De føler seg gjerne bra fysisk, men at tempoet i livet kan oppleves som «ute av kontroll» eller de har en opplevelse av at de «bare ikke føler seg helt riktig».

Mindfulness-trening kan forbedre læring, konsentrasjon, kreativitet, personlig spenst og profesjonell effektivitet.
For personer med utfordringer i jobben, forholdet eller familien, kan det hjelpe ved alle former for stress-symptomer som hodepine, irritabilitet, høyt blodtrykk, tretthet og søvnforstyrrelser. Det kan redusere lidelse også for de med alvorlige tilstander, samt ved mild depresjon, angst og panikklidelse og generell smerte.

Hvordan virker det?
I løpet av åtte ukers programmet lærer du en rekke nøkkelferdigheter som lar deg stille inn, og bli oppmerksom på opplevelsen i øyeblikket.
For det første etablerer du en rutine med å tilbringe litt tid hver dag med å trene mindfulness-meditasjon. Ved å velge å delta i denne praksisen vil du lære hvordan man når dypere tilstander av avslapning og velvære.

Du vil også lære å ta med en øyeblikkelig bevissthet på opplevelsen din, og deretter benytte denne bevisstheten så du kan svare – snarere enn reagere på vanlig måte – på situasjoner i hverdagen. Dette blir mye enklere å gjøre når du regelmessig praktiserer den formelle meditasjonen hver dag.

Kurset gir deg mulighet til å undersøke og reflektere over mønstrene i ditt egen sinn, følelser og handlinger, og å forsiktig avbryte mønstre av selvkritikk og lite nyttige handlinger.

Vi lærer å ta imot og omfavne hele spekteret av opplevelser som livet uunngåelig gir – behagelig, glede og ekspansiv opplevelse så vel som smertefulle forhold i sine ulike former – bekymring, angst, spenning, utålmodighet, sinne, sorg, tristhet og til og med fortvilelse.

Å bevege seg mot disse forholdene med en spørrende holdning, i stedet for å prøve å holde på dem, eller rømme eller unngå dem, kan gi noen overraskende og forfriskende resultater.

8 uker MBSR

Uke 1: Gjenkjenne øyeblikket: avbryt din «automatiske pilot»
Uke 2: Engasjere seg med pusten
Uke 3: Øv.. øv.. øv..
Uke 4: Stress og flyt av følelser
Uke 5: Stress og tanker
Uke 6: Mellommenneskelig oppmerksomhet og 1 full dag med intensiv trening – del 1
Uke 6: 1 full dag med intensiv trening – del 2
Uke 7: Leve med vilje
Uke 8: Gjør mindfulness til en del av livet ditt

Lærere:
Ola Borud og Ateeka

Øvrig info:
Inkludert i kursavgiften:
* Lydfiler og digital kursbok

FrånXXX kronor i månaden
Pris XXX ,- inkl moms
Neste start

Hej! Vi hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra utbildningar. Starta chatten genom att trycka på «skicka fråga» eller ring oss på 08-54 54 59 00.

Starta Chatt