Kursbestemmelser

GENERELT / PÅMELDING:

Når du har valgt det kurset/utdannelsen du ønsker å delta på, er det tid for å fylle ut påmeldingsskjemaet. Fyll ut alle felter og send skjemaet til oss, enten via kurssiden til det enkelte kurs, pr post eller telefax. Påmelding er bindende. Påmeldingsavgiften betales i forbindelse med påmelding, resterende kursavgift betales senest 2 uker før kursstart. Innkallelse til kurs sendes ut senest tre uker før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur). Ved påmelding aksepterer jeg at mine personopplysninger lagres i Axelsons register under og etter avsluttet kurs/utdannelse.

OPPTAKSKRAV:

Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig. Yrkesutdannelser: Videregående skole eller min. 20 år og en viss arbeidserfaring. Rosenmetoden, rosenbevegelser: Fylt 25 år. Kortere kurs: Fylt 18 år. Vi forbeholder oss retten til å avvise elever som er uegnet for utdannelsen. Elever med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før kursstart. Axelsons forbeholder seg retten til å avvise elever som finnes ulempelige for valgt kurs/utdannelse.

BETALING:

Betal inn påmeldingsavgiften samtidig som du sender inn påmeldingen, se beløp for respektive kurs. Betalingen gjøres uoppfordret til kontonummer 6011 05 16994. Husk å føre opp navn, fødselsdato samt hvilket kurs og kursnummer betalingen gjelder for. Når vi har mottatt din påmeldingsavgift, plasseres du ved plass, i valgt kurs/utdannelse. Plass på kurset skjer i den turordningen som påmeldingsavgiften er registrert hos oss. Resterende kursavgift betales ifølge info i kursbekreftelsen. Ta med kvittering til kursstart. Ved betaling fra utlandet angis:SWIFT: NDEANOKK og IBAN nr NO 0560110516994. Eventuelle bankavgifter betales av avsender. Ved betaling til Axelsons i Sverige angis IBAN nr SE87 3000 0000 0187 2107 0709 SWIFT adresse: NDEASESS, Nordea Bank. Husk å oppgi avsender.

DELBETALING:

På utdannelser som er lengre enn tre måneder finnes mulighet for periodevis betaling. Se informasjon for gjeldende utdannelse.

AVBESTILLING:

Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senest en måned før kursstart tilbakebetales innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften. Manglende betaling faktureres ved avbestilling senere enn én måned før kursstart. Avbestilling senere enn en måned før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke kunne forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer da med fradrag for forbrukt kurstid frem til avbestillingsdato. Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke. Dersom kurset innstilles eller du ikke får plass på kurset, tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling som ikke kan begrunnes med legeerklæring, vil ikke kursavgiften bli tilbakebetalt. All tilbakebetaling skjer i løpet av én måned.

FORSIKRING:

Elever som tar utdannelse hos Axelsons BWS ivaretas av en ansvars- og ulykkesforsikring som også gjelder under obligatorisk ekstern praksis i Norge.

LITTERATUR:

Kurslitteratur og studiemateriell bekostes av eleven dersom ingenting annet oppgis.

BEVITNELSE, DIPLOM OG VITNEMÅL:

Bevitnelse, diplom og/eller vitnemål oppnås etter at samtlige krav for godkjent kurs/utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt.

FILMING, FOTOGRAFERING OG LYDINNSPILLING

Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse fra skolen.

ENDRINGER:

Vi reserverer oss for eventuelle endringer i kurskatalogen, tid & prisbilaget samt på vår hjemmeside.

ØVRIG:

Spørsmål? Henvend deg til oss med eventuelle spørsmål på tlf: 23 10 36 20