Kursbestämmelser och villkor

Kursbestemmelser og vilkår

Påmelding

Når du har valgt det kurset/utdannelsen du ønsker å delta på, er det tid for å fylle ut påmeldingsskjemaet på vår hjemmeside. Bekreftelse får du på e-post, eller via brev om du ikke har e-post. Påmeldingsavgiften betales i forbindelse med påmelding, resterende kursavgift betales senest tre uker før kursstart. Kursbekreftelse med innkalling til kurs sendes deg senest to uker forut for kursstart. Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltakerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).

Påmelding er bindende.

Opptakskriterier

  • Behersker norsk muntlig og skriftlig.
  • Yrkesutdannelser: Gjennomført videregående skole eller minst 20 år og 2 års arbeidserfaring.
  • Kortere kurs: Fylt 18 år.

Elever med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før kursstart. Våre kurs og utdannelser krever obligatorisk nærvær. Axelsons forbeholder seg retten til å avvise elever som finnes lempelige for valgt kurs/utdannelse.

Kursmateriell

Digitalt kursmateriell og kurskompendier er inkludert om ikke annet oppgis.

Innstilt kurs

Vi forbeholder oss retten til å innstille eller utsette kurs/utdannelser ved for lavt deltakerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur). Dersom kurset blir innstilt eller om du ikke får plass på kurset, tilbakebetales innbetalt avgift uten fradrag. Du kan velge å ha kursavgiften innestående og denne må benyttes innen et år. Ved ny påmelding på kurs må du betale eventuelle mellomlegg om kursavgiften er blitt forhøyet.

Angrerett

Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du nå oss på 23 10 36 20 mellom 9 og 16 på hverdager, eller via info@axelsons.no. Du kan også sende brev til Axelsons Body Work School, Akersgt. 28, 0158 Oslo eller besøke oss i Akersgata 28, inngang 2 Egerbygget. Angi dato for kurset / utdannelsen samt kursnummer og inkluder dine personopplysninger. Har du betalt inn kursavgiften må du huske å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt hele summen du har betalt inn, unntatt påmeldingsavgiften, ved påmelding og betaling innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart.

Avbooking/ombooking

Din påmelding er bindende bortsett fra ved angrerett som angitt ovenfor. Angreretten opphører i forbindelse med kurs/utdannelsesstart.

Dersom deltaker ombooker/avbooker sin påmelding etter at angreretten har forfalt men innen en dag forut for start av kurs/utdannelse, beregnes en administrasjonsavgift:

  • Ved avbooking/ombooking senest 14 dager før kursstart beregnes en avgift på 10% av kursavgiften.
  • Ved avbooking/ombooking senere enn 14 dager før kursstart, men innen en dag før start, debiteres halve kursavgiften.
  • Ved avbooking/ombooking senest 30 dager før utdannelsesstart beregnes en avgift på 10% av kursavgiften.
  • Ved avbooking/ombooking senere enn 30 dager før utdannelsesstart, men innen en dag før start, debiteres halve kursavgiften.
  • Ved avbooking/ombooking samme dag som utdannelse/kursstart, eller senere, debiteres halve kursavgiften.

Forsikring

Elever under utdannelse hos Axelsons BWS AS ivaretas av en ansvars- og ulykkesforsikring som også gjelder under obligatorisk ekstern praksis i Norge.

Endringer

Axelsons BWS AS forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel gjeldende lærere, lokaler, tider, kursmateriell, skjema, trykkfeil, samt endringer av studieregler og skolepraksis.

Kursbevis, diplom og vitnemål

Kursbevis oppnås når samtlige krav for godkjent kurs er oppfylt, og full betaling er mottatt. Diplom/vitnemål oppnås når samtlige krav til godkjent utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt. Underlag for dette arkiveres hos Axelsons i maksimalt 5 år etter avsluttet kurs/utdannelse.

Eventuelt fravær som f.eks sykdom samt ikke godkjente momenter, må tas igjen/kompletteres. Dette skjer i samråd med skolen for sluttføring innen 1 år.

Filming, fotografering eller lydinnspilling

Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse fra skolen.

Øvrige spørsmål

Spørsmål? Henvend deg til oss med eventuelle spørsmål på tlf: 23 10 36 20

Har du spørsmål? Du er velkommen til oss med eventuelle spørsmål til Ulf: 23 10 36 20, e-post: info@axelsons.no

Betaling

I samarbeid med Klarna tilbyr vi følgende betalingsmuligheter når du melder deg på til våre kurs/utdannelser:

Kortbetaling – VISA & MasterCard

Direktebetaling – via internetbank

Faktura – 14 dager

Delbetaling

Sammen med Klarna tilbyr vi deg som kunde å dele opp betalingen opp til  24 måneder rentefritt. Send din søknad og få svar med én gang.  Vanlig kredittvurdering utføres.

Mer informasjon om Klarna og Klarnas betalingsmuligheter finner du på: Klarna Checkout

Les mer: Generelle vilkår

Les mer: Standardisert europeisk kjøpskredittinformasjon

Vilkår og håndtering av personopplysninger

Axelsons Body Work School AS er ansvarlig for håndtering av behandlingen av de personopplysninger som du som kunde gir oss. Dine personopplysninger vil behandles for å opprettholde vår kunderelasjon og i forbindelse med markedsføring av Axelsons BWS AS og samarbeidspartnere. Ved skriftlig henvendelse til Axelsons BWS AS, Akersgt. 28, 0159 Oslo, kan du kreve at dine personopplysninger endres, fjernes eller med forbehold om at opplysningene ikke skal benyttes i direktemarkedsføring.

Som kunde hos Axelsons BWS AS har du ved skriftlig henvendelse én gang per år, rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som finnes om deg i våre registre og hvordan disse benyttes.

Ved å godkjenne Axelsons vilkår og personopplysningshåndtering, samtykker du i at dine person- og adresseopplysninger kan benyttes av Axelsons Body Work School AS og samarbeidspartnere for direktereklame og markedsundersøkelser.