MI Coach

En utdannelse til MI Coach gir deg fordypende kunnskap i MI (Motivational Interviewing) som metode, ifølge retningslinjer fra MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Du lærer å benytte MI som tilnærming ved profesjonelle samtaler og møter i henhold til adferdsmessig vitenskap.

Utdannelsen omfatter 5 dager med treningsperioder mellom samlingene.
En deltids-utdannelse som gjennomføres i kombinasjon med obligatoriske samlinger og innstuderingsperioder hjemme mellom samlingene.
Samlingene består av forelesninger, ferdighetstrening, litteraturoppgaver og erfaringsdeling.

Etter avsluttet utdannelse skal deltakerne kunne:

 • beskrive samtalemetoden MI (Motivational Interviewing)
 • tilrettelegge motiverende samtaler i forhold til et klienttilpasset perspektiv
 • vise til ferdigheter i gjennomføringen av motiverende samtaler ved adferdsendringer
 • gjennomføre enkel koding av MI samtaler
 • redegjøre for adferdsvitenskapelige prinsipper ved adferdsforandringer
 • dokumentere gjennomførte samtaler
 • redegjøre for grunnleggende prinsipper ved motiverende samtale

Kursinnhold:

 • MI samtalens bakgrunn og teori
 • Grunnleggende prinsipper for adferdsvitenskap
 • Reflekterende lytting
 • Samtalens faser og struktur
 • MI motivasjonsprosesser
 • Grunnleggende samtaletrening i følge BØRS
 • Enkle og komplekse refleksjoner
 • Strategier ved lav, middels og høy beredskap i forhold til forandring
 • Mostand og opprettholdelse
 • Ambivalens og selvtillitt
 • Trene på strategier ved samtaler
 • Observasjon og feedback

Kursopplegg:
Kurset omfatter 2 + 2 + 1 dag.
Tider:  dag 1: 1000 – 1800, dag 2: 0800-1600
Egenstudier mellom hver samling.

Kurslitteratur:

Håndbok i motiverende samtaler – MI, Teori og praksis og implementering.

Kursleder:

Staffan Hultgren er pedagog og adferdsviter samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. I tillegg til kurs hos Axelsons, er Staffan kursansvarlig for frittstående kurs i Motiverende Samtaler ved GIH i Stockholm og virksom som MI veileder.

Eksamen:

 • innleveringsoppgaver av transkribert samtale
 • litteraturseminar
 • redegjørelse av grunnleggende prinsipper

En hilsen fra Staffan til alle som ønsker å gå utdannelsen på Axelsons.

Hei,  det er med glede jeg kan anbefale Axelsons nye kurs i MI Coach. Kurset fokuserer på Motiverende samtaler og hvordan man kan samtale om adferdsmønster ved ulike tilfeller. Kurset tilsvarer 7,5 studiepoeng ved høyskole/universitet.

Etter kurset vil du ha gode ferdigheter i å utøve Motiverende Samtaler som blir stadig mer etterspurt innen helse og omsorg, og noe som gjerne kunder etterspør i coaching. 

MI er et utmerket verktøy for å bygge langsiktige kunderelasjoner som kan være avgjørende for en fremgangsrik etablering på arbeidsmarkedet. 

Det ville være både gøy og stimulerende om vi får en mulighet til å treffes, for sammen å kunne utvikle kompetanse innen Motiverende Samtaler. 

Hører gjerne dine spørsmål og funderinger.

Staffan

Studieansvarlig

Trine Spanien

Tel: 23 10 36 20
Mail: trine@axelsons.no

 Påmelding

Oslo
Next event 2020-09-05 Oslo, Axelsons Institute
From 9 900 NOK
5 days