Hansa Yoga Terapi

Bli kjent med Yoga som terapi på workshop med Vincent Boletta i august.

Vincent har undervist og praktisert yoga siden 1990 og har vært involvert i helse og velværebransjen enda lenger. Dette har gjort ham til en av New Zealands fremste yogainstruktører og lærer med en solid kunnskap innen biomekanikk, yogaterapi, bevegelses-terapi og holdningsanalyser.

Vi har spurt Vincent om han kan fortelle litt mer om sin bakgrunn og hva Hansa Yoga terapi er og hva den gjør.

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg ble introdusert til yoga på slutten av 80-tallet da jeg jobbet innen helse og fitness-bransjen. Dette vekket en spesiell interesse hos meg som førte meg videre til ulike stiler og yogasystemer og kroppsterapimetoder som var i tråd med min interesse.  Jeg nevnte at jeg tidligere jobbet innen fitness og welness – noe jeg gjorde i 20 år. I løpet av den tiden hadde jeg ulike stillinger (rehabiliteringsterapeut, mentor og funksjonell trener) som gjorde at jeg kunne undersøke den menneskelige tilstand fra flere vinkler inntil jeg én dag bestemte meg  for å dedikere mitt liv til yoga.

«Hansa Yoga gjør praktisering
av yoga mer tilgjengelig»

Jeg har vært intenst interessert, og til tider forundret over den menneskelige kroppen og hvordan den uttrykker seg selv gjennom bevegelse. Etter mange års utforskning av yoga fra et perspektiv hvor «en stilling passer alle» gikk videre inn i det terapeutiske. Her er jeg, tretti år senere, på et sted hvor jeg har kombinert både min erfaring og kunnskap om bevegelse, til å utvikle et terapeutisk system for yoga som henvender seg både til utøvere og lærere, men som er tilgjengelig for alle uansett hvilken retning du følger.

For meg er yoga et redskap som gir støtte til alle individer for å oppnå og opprettholde optimal helse. Det gir også mulighet og hjelp til selv å regulere vårt liv for et bedre samfunn, lite eller stort.

 

Hva er yoga terapi og Hansa Yoga terapi?

Yoga terapi er en personlig tilnærming som henvender seg til utøverens behov og ønsker. Den tar hensyn til livsstil, individuelle kjennetegn og personlig ansvar.
Hansa Yoga sin tilnærming, utvider dette videre; den utforsker ikke bare våre mellommenneskelige livsvalg men foredler måten vi tolker våre opplevelser og undersøker noen av våre vanemønstre, som er bestemmende for våre valg.

Hansa Yoga benytter et utvalg av teknikker som gjør praktisering av yoga mer tilgjengelig. Den forteller om funksjonalitet fra et anatomisk resonnement, som er fint balansert med dypere eksperimentell sansing av våre fysiologiske strukturer.

Hansas terapeutiske system er en kombinasjon av østlig og vestlig metodikk som involverer Hansas berøringssystem, en kroppbehandlings-praksis som kombinerer berøring og subtil nevromuskulær bevegelsesprosedyre som fremmer mer effektive bevegelses-strategier.

Hansa Yoga omfatter også en partner-assistert kroppsbehandlings- og bevegelses-praksis som hjelper klienten å se spesifikke hemmende mønstre samt en integrert vurderingsprosess som hjelper terapeuten å observere dypere tilstander, mønstre og holdningsmønstre.

Hvem kan ha nytte av dette?

Hansa Yoga er et system som har fordeler for alle. Praksisen og teknikkene er nyttige uansett hvem du er og hva slags bakgrunn eller stil som har påvirket deg. Hansa Yoga vil være til nytte for deg på en eller annen måte om du er yogalærer, kroppsterapeut, bevegelses-utøver eller er generelt interessert i din egen kropp.

 

Hvorfor skal en yogalærer eller kroppsterapeut delta på ditt kurs?

Hansa Yoga har gjennom mange observasjoner utviklet teknikker som forbedrer din forståelse for egen praksis og undervisning, men også din egen kropps behov. Dette utvikler din forståelse for at helbredelse er en dynamisk prosess med sin egen rytme og karakteristikk som er forbundet med den enkeltes tolkninger og trossystem.

Teknikkene består av flere lag som gjør det mulig for terapeuten å snakke ut fra ulike synsvinkler presentert i en klinisk situasjon. Det kan også gi terapeuten en større ferdighet og interaksjon i måten de behandler sine klienter på. Evnen til behandling og tilpasning er en ferdighet som kan læres og raffineres med Hansa Yoga som system.

 

Hvordan kan de benytte kunnskapen i sitt daglige arbeid?

Hansa Yoga er en prosess som former forståelsen når vi praktiserer yoga. Teknikkene og praksisen farger også vårt daglige liv som sakte endrer vår holdning til vår egen kropp.  Den former og utvider vår kinestetiske bevissthet for hverdagens ulike situasjoner.  Valgene vi gjør her er ikke bare avgjørende på yogamatta, men er så mye mer enn det. De praktiske teknikkene er enkle å administrere selv, og praksisen er også enkel å utføre. Vårt daglige liv består av uendelig mange valg, noen valg er støttende andre ikke. Hansa har utviklet redskap som støtter alle, uansett situasjon eller omstendighet.

 

Har du lyst til å smake på hva Hansa Yoga Terapi er?
Her kan du lese mer om workshop med Vincent Boletta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply